Dedektiflik Nafaka - Velayet Hakkı

 
 
 

Eşim, beni çocuğumuzla niçin yüzüstü bırakıyor?

Yeni ilişki, yeni araba ve tatile gitmek derken, nafaka ödemeleri yapılmıyor.

Çoğu kez bu durumu anlamak mümkün değil, ama tek istenen, sadece diğer ebeveynin, yükümlülüklerini yerine getirmesidir.

Çoğunlukla eşler, evlenmeden önce veya evlilikte genellikle resmi nikâh yapmamış oluyorlar.

Durum böyle olunca olay medenî hukuk çerçevesinde yasal yollarla takip ediliyor.

Aslında kanunen, eşin maddi varlığını ibraz etmesi öngörülüyor. Ancak buna rağmen gelirler, arsa, ev ve daire gibi mal varlıkları hakkında ya bilgi verilmiyor ya da yanlış beyanlarda bulunuluyor. Hatta, tecrübelerimize göre, taşınmazlar, sırf nafakayı azaltmak veya ödememek için, ölü fiyatına tanıdıklara veya akrabalara satılıyor.

Özel Dedektif aranıyor

Güngör Dedektiflik Bürosu mensubu özel Dedektiflerimiz bu konuyla ilgili incelemelerde bulunup, maddi varlıkları derinlemesine araştırarak sizin, haklarınızı elde etmenizi sağlıyorlar. Güngör Dedektiflik Bürosu ciddi ve güvenilir olarak uluslararası platformda, yani ülkeler çapında çalışma yaptığından, kanıt getirilmesi söz konusu olan ülkenin hukuki yapısı hakkında detaylı bilgiye sahip durumdayız. Bu noktada, Dedektif masraflarının, bu masraflara yol açan şahıs tarafından ödenmesine hükmeden mahkeme kararlarının bulunduğuna dikkatinizi çekeriz. Bu konu, mahkemelerce münferit olarak incelenip karara bağlanmaktadır. Dolayısıyla avukatınızdan bu konuyla ilgili bilgi almanız isabetli olacaktır.

Yani önceki eşiniz, kaçak çalışarak veya gelirleriyle ilgili yanlış beyanlarda bulunarak nafaka mükellefiyetinden kaçınacak olursa biz, dava sürecinde kullanabileceğiniz kanıtları tedarik edeceğiz.